Skip to main content

infovonal: +36 1 464 7480

Minőségbiztosítási rendszerünk is garancia a minőségi munkára.  iso 9001

Hírek

Hivatalok, ahol a borítékolás kiemelten fontos

Hivatalok, ahol a borítékolás kiemelten fontos

avagy „iratkézbesítés”, mint jogi fogalom

A borítékolás témaköre, az irodai munkák széles spektrumát fedi le, gyakorlatilag ez az utolsó fázis, amikor egy DM levél, egy fizetési értesítő, egy banki számlaegyenleg értesítő, vagy hitelkártya egyenleg értesítő, vagy bármilyen egyéb papír alapú értesítő elindul címzettje felé.

Ebben az esetben nem mindegy a tempó, nem mindegy a sorrend, és egy bonyolultabb, több oldalas levél esetében pedig nem mindegy a boríték méret, de még a minőség sem.

Van viszont egy olyan területe a levélküldésnek, ami jogilag szabályozott formában történik. Természetesen, hogy a banki és egyéb „hivatalos” értesítő levelek is hasonló szabályok alá tartoznak, de pl. a bírósági iratok kézbesítésére speciális törvény vonatkozik. Ez alapján történik a kézbesítést, amit nyilván hasonló szabályozott és ellenőrzött formában előz meg a borítékolás.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint minden bírósági iratot postai szolgáltató útján kell a címzettnek kikézbesíteni, kivéve, ha kötelezően vagy választott módon az elektronikus kapcsolattartást választja. Természetesen a címzett a neki szóló iratot átveheti a bírósági irodában is, személyazonossági irat felmutatása után, ám ebben az esetben is az irat már postai kézbesítésre van előkészítve, azaz borítékolva és címezve van.

Az iratkézbesítés célja nyilván egyértelmű, hogy az érdekelt fél tudomást szerezzen az irat tartalmáról, feltétlenül úgy, hogy a feladó ezt bizonyítani is tudja. Ezért van szükség a tértivevényre ehhez a szolgáltatáshoz.

Polgári perben többféle iratot is kell kézbesíteni, így a bírósági adminisztrációs munka során az irodai berendezések szerves része a borítékológép, és sok esetben dedikált kezelő munkatársat rendelnek a munkakörhöz.

Polgári perben a törvényi rendelkezés alapján a kézbesítés tértivevényes feladás útján történik, a következő iratokat kötelesek kézbesíteni:

ítéletet, bírósági meghagyást,
tárgyaláson meghozott végzést, ha nem szabályszerűen volt a fél beidézve,
tárgyaláson hozott meghatározott végzéseket, annak a félnek, aki elmulasztotta a megjelenést
tárgyaláson kívül hozott végzést,
minden határozatot azzal az érintettel, akinek érdekében az ügyész eljár.

Magáért a postai kézbesítésért, miután a borítékolás megtörtént a bíróság, ill. a postai szolgáltató felel, a rá vonatkozó jogszabályok szerint.

Az iratkézbesítés során azért is fontos mind a boríték, mind a borítékolás minősége, mert sok esetben megtörténik, hogy első megkeresésre nincs otthon az, akinek szól az irat, és újból meg kell keresni, vagy értesítőt hagynak, vagy pedig visszaküldik az iratot, és egy későbbi időpontban újból megkísérelik a kézbesítést, vagy kézbesítettnek tekintik, akkor is, ha nem veszik át.

Ugyanez a helyzet abban az esetben, ha külföldre kell kézbesíteni hivatalos iratot, ekkor csak maga a címzett veheti át, és a kézbesítés meg kell feleljen a mindenkori nemzetközi szabályoknak, ami a postai kézbesítésre vonatkozik. Gyenge minőségű boríték vagy gyenge minőségű borítékolás, ragasztás esetén előfordulhat, hogy egy hivatalos irat megsérül, vagy épp illetéktelen kezekbe kerül.

Hivatalos eljárás keretében a borítékolás épp ezért kifejezetten fontos munkakör, és hasonlóan szabályozott, hogy kifogástalan minőségű borítékolással adják át kézbesítésre az iratokat.

Természetesen van az az eset, amikor a borítékológépnek nem feltétlen kell leragasztani a borítékot, csupán csak előborítékolás szükséges, és a ragasztást kézzel végzik el.

Erre leginkább akkor van szükség, ha a borítékot postázás előtt még egyszer ellenőrzik, ill. olyan formájú, vastagságú küldemény kerül bele, amit borítékológéppel nehézkesen lehet belehelyezni, vagy postázás előtt egyedi terméket helyeznek bele, esetleg egyedi jellel látják el.

Láthatjuk, hogy a hivatalos, kormányzati, igazságszolgáltatási adminisztrációs területeken is fontos és kiemelkedő szerepe van a borítékolásnak. Egy kiváló borítékológéppel a munka ezen területe kiválóan automatizálható, így téve hatékonnyá és gördülékennyé a postázási folyamatot.

Különböző teljesítményű borítékológépeink között Ön is megtalálja, amelyikre szüksége van! Ha mégis úgy dönt, hogy inkább kiszervezi a borítékolást, mert csak kampány jelleggel vannak nagyobb postázási megoldásai, mi abban is partnerek vagyunk! Önnek egy lépést sem kell tennie!